Mobilna firma sprzątająca

Polityka Prywatności

Korzystanie ze strony internetowej clean-serwis.com oznacza akceptację opisanych poniżej zasad Polityki Prywatności.

Poniższy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies i innych technologii, użytych na stronie clean-serwis.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poniższych postanowień proszę kontaktować się z Administratorem tej strony poprzez adres e-mail marta@clean-serwis.com

Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane na stronie internetowej clean-serwis.com nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

Definicje

„Administrator” – Clean Serwis, ul. Gospodarska 16 Sieniawa, 38-480 Rymanów
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa clean-serwis.com.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe poprzez formularz, e-mail lub telefonicznie w celu nawiązania i prowadzenia współpracy.

3. Udostępniając Administratorowi swoje dane, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu przedstawienia oferty. Administrator nie będzie wykorzystywał danych Użytkownika w celach marketingowych.

4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia lub żądania usunięcia z bazy Administratora. Żądanie usunięcia swoich danych Użytkownik powinien wysłać na adres e-mail marta@clean-serwis.com.

5. Dane Użytkownika mogą być przekazane innemu podmiotowi w celu realizacji zamówienia.

6. Administrator może przechowywać dane Użytkownika przez czas nieokreślony, lecz dotyczy to jedynie tych Użytkowników, którzy zdecydują się na stałą współpracę z Administratorem. Najczęściej dane Użytkowników są usuwane z bazy Administratora tuż po rozliczeniu za wykonanie usługi.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, to nie będzie mógł skorzystać z produktów i usług oferowanych przez Administratora.

8. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

9. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do nawiązania współpracy.

10. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

11. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

12. W przypadku stwierdzenia bezprawnego przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do sądu.

Formularz

Administrator na Stronie stosuje formularz kontaktowy, który umożliwia wysyłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów Użytkownikowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich.

Google Search Console

Na stronie zawarty jest kod śledzący Google Search Console, który zbiera dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie. Kod ten analizuje rodzaj urządzenia, który odwiedza stronę, jego lokalizację, źródło ruchu na stronie, czas spędzony na stronie, odwiedzane podstrony itp.


Clean Serwice Marta Krzysik
Wszelkie prawa zastrzeżone
kontakt: marta@clean-serwis.pl